برنامه کاری کلینیک چکاپ

شنبهنوبت صبح و عصرداخلی - زنان و زایمان - قلب و عروق - تغذیه - روانشناسی۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
یکشنبهنوبت صبح و عصرداخلی - زنان و زایمان - اورولوژی - قلب و عروق - روانشناسی۱۰:۳۰ الی ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
دوشنبهنوبت صبح و عصرداخلی - زنان و زایمان - قلب و عروق - مغز و اعصاب - تغذیه - روانشناسی۱۰:۳۰ الی ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
سه‌شنبهنوبت صبح و عصرداخلی - زنان و زایمان - قلب و عروق - تغذیه - روانشناسی۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
چهارشنبهنوبت صبح و عصرداخلی - زنان و زایمان - ارتوپدی - قلب و عروق - روانشناسی۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
پنج‌شنبهنوبت صبح و عصرداخلی - زنان و زایمان - کودکان - قلب و عروق - روانشناسی۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰
جمعه و تعطیلات رسمیتعطیلتعطیل

شما می‌توانید هم‌اکنون، نوبت ویزیت خود را ثبت کنید...